Brno – Masarykova univerzita

Studijní program Specializace ve zdravotnictví – obor Radiologický asistent je koncipován pro profesní přípravu radiologických asistentů a je v souladu s odbornými studijními programy zemí Evropské unie. Respektuje základní principy pro vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, které musí být založeno na hodnotách a cílech vedoucích k podpoře a udržení zdraví u zdravých jedinců a celých komunit, je postaveno na principu individualizované a holistické péče o nemocné. Respektuje individualitu jak zdravého, tak i nemocného člověka, bere v úvahu, že ke každému takovému jedinci patří jeho rodina, partner, sociální skupina a komunita.
Naučí studenty používat ionizující a neionizující záření v medicíně a to pro diagnostiku (Radiodiagnostika, Nukleární medicína) i terapii ( Radiační onkologie, Nukleární medicína). Naučí je ovládat moderní přístroje, které se v tom to oboru využívají. Studijní obor garantuje :

Katedra radiologických metod
Korespondenční adresa: Jihlavská 340/20, 625 00 Brno
Telefon: 532233007
E-mail: jhalouzk@med.muni.cz
Vedoucí katedry
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Zaměstnanci
Profesoři: prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA
Asistenti: Mgr. Martin Buček Kontakt email: mbucek@fnbrno.cz
Ing. Oldřich Ott
Neučitelští pracovníci: Jitka Halouzková (sekretář)

Forma studia:
Prezenční – 6ti semestrové, titul Bc.

Podmínky přijímacího řízení:
Oborové testy: Biologie
Fyzika

Další informace na www.med.muni.cz – webových stránkách Lékařské fakulty

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.