České Budějovice – Jihočeská univerzita

Adresa, web, telefonní kontakt
Emy Destinové 46, 370 05 České Budějovice
www.zsf.Jcu.cz
tel.: +420 389 037 591

Vedoucí katedry
doc. Dr.rer.nat. Friedo Zölzer (zoelzer@zsf.jcu.cz, tel: +420 389 037 590)

Kontaktní osoba pro výuku RA
Mgr. Zuzana Freitinger Skalická, Ph.D. (zuzana.skalicka@centrum.cz)

Studijní program/obor
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Forma studia: prezenční, kombinovaná (pro registrované radiologické asistenty – zkrácena délka praktické výuky – pro všechny ostatní studenty s ukončeným středoškolským vzděláním)

Přijímací řízení
Termín podání přihlášek: 31. března 2013
Termín přijímacích zkoušek: 10. – 14. 6 2013
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 19.6. 2013

Přijímací řízeni:
Písemný test z biologie – obecné a biologie člověka v rozsahu učební látky gymnázia (40 otázek), písemný test ze všeobecné informovanosti včetně zdravotnické problematiky (30 otázek), písemný test z fyziky (30 otázek).
Uchazeči mohou být přijati bez přijímacích zkoušek na základě výsledků studia na střední škole, pokud jejich celkový průměrný prospěch na střední škole ve všech předmětech byl lepší nebo roven 2,00 a současně průměrný prospěch byl lepší nebo roven 2,00.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.