Olomouc – Univerzita Palackého

Adresa, web, telefonní kontakt
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc, telefon: 588 443 480
www.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/studijni-obory/obor/radiologicky-asistent/

Výukové prostory
budova B1, přízemí v areálu FN Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy
1. poschodí budova B1, sekretariát: prozatím Radiologická klinika

Sekretářka:
Jitka Grecmanová, e-mail: jitka.grecmanova(at)fnol.cz
telefon: 588 443 480

Vedoucí katedry
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA – přednosta Ústavu radiologických metod FZV UP
e-mail: jaroslav.vomacka(at)upol.cz

Kontaktní osoba pro výuku RA
Marie Pavlíková
e-mail: marie.pavlikova(at)upol.cz

Forma studia
Prezenční i kombinovaná

Nepřímo navazující studium v rámci VŠ
0

Studijní obor radiologický asistent patří mezi nové vysoce moderní obory prezenčního i kombinovaného bakalářského studia. Výuka radiologických asistentů probíhala v Olomouci více jak 50 let na Střední zdravotnické škole. Nyní je studium realizováno na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci.
Jde o prestižní obor s uplatněním absolventů všude tam,kde se využívá ionizující záření, magnetická rezonance nebo ultrazvuk k diagnostickému zobrazování a léčbě, tzn. ve zdravotnických zařízeních, veterinárních zařízeních a výzkumných laboratořích.
Studenti nejsou v průběhu studia ani v následném pracovním procesu, díky modernizaci přístrojové techniky, zatěžováni téměř žádnou radiací.
Absolvování studijního oboru umožní budoucí registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU.
Teoretická výuka probíhá v učebně radiologických metod, která je napojena na systém PACS (obrazový, archivační a komunikační systém), který umožňuje interpretaci právě uskutečněného vyšetření, nejen ve FNOL, ale i kdekoli ve světě.
Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytnutí adekvátní zdravotní péče v teoretických oborech a to především v anatomii, patologii, fyzice, které jsou následně aplikovány do klinických oborů např. do chirurgie, vnitřního lékařství a farmakologie.
Primárně jsou však studenti vzděláváni v odborných radiologických oborech jako jsou zobrazovací postupy, radiobiologie, radiační onkologie a nukleární medicína.
Praktická výuka a poté odborná souvislá praxe probíhá na pracovištích :
Radiologické kliniky
Během studia získávají studenti praktické dovednosti při práci s přístroji konvenční radiologie (RTG), která je ve FNOL již z 98% digitalizovaná, což umožňuje vyšetřujícímu asistentovi téměř okamžitě vidět výsledek provedeného vyšetření, ultrasonografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance.
Kliniky nukleární medicíny
Na klinice nukleární medicíny se studenti setkávají s aplikací a výrobou radiofarmak, která se pacientům aplikují za účelem zobrazení nejen anatomických struktur, ale i k zobrazení morfologických změn.
Praktická výuka probíhá na nejmodernějších přístrojích, jakým je např. PET/CT v nové budově kliniky nukleární medicíny.
Onkologické kliniky
Zde se studenti učí manipulaci s lineárními urychlovači, práci na simulátoru a praktickým základům radioterapie nádorů.

Ústav radiologických metod FZVUP se spolu s Radiologickou klinikou FNOL podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.