Pardubice – Fakulta zdravotnických studií

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice nabízí studijní program Radiologický asistent v prezenční formě. Studium je tříleté a je ukončeno státní závěrečnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení získá absolvent/ka titul Bc. a kvalifikaci zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k využívání diagnostické a terapeutické technologie v širokém spektru radiodiagnostických, radioterapeutických a nukleárně medicínských výkonů v souladu s požadavky zemí EU. Profesní uplatnění absolventa/ky je možné v rámci státních i privátních zdravotnických zařízeních ambulantního i lůžkového typu, ve výzkumu a řadě dalších institucí, zabývajícími se oblastí radiologie, radiační onkologie a nukleární medicíny.

Aktuální informace, včetně informací o přijímacím řízení lze získat na webových stránkách fakulty

Kontakty:
Univerzita Pardubice
Fakulta zdravotnických studií
Průmyslová 395
532 10 Pardubice
www.upce.cz
Tel.: 466 037 728
Email: dekanat.fzs@upce.cz

Katedra informatiky, managementu a radiologie
Mgr. Věra Záhorová, Ph.D. – vedoucí katedry
Tel.: 466 037 805
Email: vera.zahorova@upce.cz

Sekretariát katedry
Tel.: 466 037 541

Studijní oddělení
Tel.: 466 037 726, 466 037 736
Email: studijni.fzs@upce.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.