Plzeň – Západočeská univerzita

Katedra záchranářství a technických oborů
Obor: Radiologický asistent

Tylova 59, Plzeň 301 00
www.fzs.zcu.cz
tel.: 377633811 (sekretariát: Katedra záchranářství a technických oborů)

Vedoucí katedry
PhDr. Alena Pistulková (apistul@kaz.zcu.cz; 377633810)

Kontaktní osoba pro výuku RA
Mgr. Jindřiška Adámková (jadamkov@kaz.zcu.cz; 377633806)
Mgr. Andrea Svobodová (asvobo@kaz.zcu.cz; 377633808)

Studijní program/obor
Studijní program: Specializace ve zdravotnictví
Studijní obor: Radiologický asistent
Prezenční forma studia: 3-leté studium, ukončeno SZZ a získání titulu Bc.
Kombinovaná forma studia: v přípravné fázi; předpoklad otevření v akad. roce 2013/2014

Nepřímo navazující studium v rámci VŠ
0

Dny otevřených dveří
17. ledna 2013 (9,00 – 16,00 hod.); 2. patro Tylova 59, Plzeň 301 00

Přijímací řízení
Termín podání e-přihlášek: 31. března 2013
Termín přijímacích zkoušek: 20.-25. června 2013
Zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek: do 4 pracovních dnů
Náhradní termín přijímacích zkoušek: 8. července 2013

Odborná praxe
Výuka odborné praxe je organizačně a metodicky vedena odborníky z oboru. Základním zázemím pro praktickou výuku je Fakultní nemocnice v Plzni. Možností je absolvování odborné praxe i v jiných specializovaných zdravotnických zařízeních v celé České republice, která splňují požadavky praktické výuky po stránce materiální i personální. Odborná praxe probíhá na základě dodržování všech právních předpisů a norem o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zaručuje dodržování radiační ochrany a uplatňuje principy optimalizace. Počet hodin odborné praxe za celou dobu studia, tj. 3 roky činí 1200 hodin.

Další činnosti
Členství v mezinárodní organizaci EFRS – zastoupení studentské sekce HENRE (Higher Education Network for Radiography in Europe). Tento projekt sdružuje významné evropské univerzity, které zajišťují vzdělávání radiologických asistentů jednotlivých států. Snahou federace je sjednotit systém vzdělávání.
Spoluorganizátor konference radiologických asistentů „plzeňský den“. Akce probíhá pravidelně ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod FN Plzeň a Lékařskou fakultou UK v Plzni.
Program realizace mobilit studentů v rámci Erasmu (pracovní praxe v zahraničí v délce průběžných 12 týdnů, doplňková praxe pro absolventy do 24 měsíců po promoci v délce 26 týdnů) a Free Movers (studijní praxe v délce minimálně 4 týdnů).

Vypracovala: Mgr. Jindřiška Adámková, DiS., odborný asistent KAZ, FZS, ZČU v Plzni
Dne: 18. 12. 2012

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.