Kladno – Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT Kladno

Bakalářský studijní obor „Radiologický asistent“ patří mezi klíčové nelékařské zdravotnické obory. Studium je zaměřeno na přípravu vysokoškolsky kvalifikovaných zdravotnických pracovníků pracujících snejmodernější zdravotnickou technikou. Cílem studia je realizace profesní přípravy radiologických asistentů, kteří jsou odbornými zdravotnickými pracovníky při užívání radiologické zobrazovací a ozařovací technologie pro celou řadu technik diagnostického i nediagnostického zobrazování a léčebné aplikaci ionizujícího záření.
Adresa, web, telefonní kontakt:
Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno
tel.: 312 608 223, fax: 312 608 204
www.fbmi.cvut.cz
Vedoucí katedry garantující obor Radiologický asistent
Katedra lékařských a humanitních oborů
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
tel.: 312 608 233, 224 359 902, 736 623 666
e-mail: leos.navratil@fbmi.cvut.cz

Kontaktní osoby pro výuku oboru Radiologický asistent
Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. – tel.: 224 359 899; email: zdenek.hon@fbmi.cvut.cz
Mgr. Ondřej Krahula – tel.: 604 388 369; email: ondrej.krahula@uvn.cz

Forma studia
Prezenční, titul Bc.

Podmínky přijímacího řízení
www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

Proč si zvolit studijní obor Radiologický asistent
Absolventi oboru získají možnost práce v nejdynamičtěji se rozvíjejícím zdravotnickém oboru, na odděleních, která jsou vybavena nejmodernější diagnostickou a terapeutickou technikou, nebo se perspektivně uplatnit ve společnostech, které jsou zaměřené na kontrolu radiologické techniky nebo jiných zdrojů ionizujícího záření. Absolvent získá kvalifikaci jak pro výkon povolání v České republice, tak i v ostatních zemí EU.

Nepřímo navazující studium
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční a kombinované studium, titul Ing.)
Cílem studijního oboru je vychovat odborníky, kteří mají stejně dobré vzdělání v ekonomicko-manažerské, inženýrské i medicínské oblasti. Znalosti procesů ve zdravotnictví umožňují absolventovi oboru zkvalitňovat a zefektivňovat zdravotnickou péči. Absolventi najdou dobré uplatnění ve všech zdravotnických zařízeních, veřejné správě i v komerčním sektoru (zdravotnická technika, farmaceutický průmysl atd.).
Přístroje a metody pro biomedicínu (prezenční studium, titul Ing.)
Cílem studia je prohloubit vědomosti, rozšířit dovednosti a schopnosti absolventa bakalářského studia tak, aby našel uplatnění při zavádění a provozu přístrojově náročných technik v klinické medicíně i v jiných provozech pracujících s biologickým materiálem, a také ve vývoji a výzkumu přístrojové techniky a metod pro biologii a medicínu.

Příspěvek byl publikován v rubrice Pregradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.