Specializace (atestace) krok za krokem

 • Specializace (dříve „atestace“) jsou stanoveny Nařízením vlády č.31/2010 Sb. o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí (platné od 3.2.2010)
 • Specializace budou určeny pro RA, kteří získali kvalifikaci jedním ze tří způsobů – SZŠ (nástavba), VOŠ (DiS), VŠ (Bc.).
 • Termín zahájení přijímacích řízení a studia je zavislý na tom, jak rychle a která instituce se organizování specializačních studijních programů ujme.
 • Specializace budou mít 3 základní obory – radiodiagnostiku, nukleární medicínu a radiační onkologii s tím, že radiodiagnostika se bude členit na podobory podle modalit (CT+MR, intervence, mamo……..)
 • RA, kteří získali specializaci formou pomaturitního specializačního studia (PSS), bude tato specializace uznána v plném rozsahu (v rdg pro všechny modality)
 • Specializace budou podmínkou pro některé odborné činnosti vykonávané bez odborného dohledu (upřesní novela vyhlášky 424/2004 Sb.), ale nebudou podmínkoui pro výkon povolání ani „registraci“.


 • Jak na to?
  1) Na webu NCONZO jděte do sekce Vzdělávání – Info specializace – vlevo v menu Přihlášky a žádosti – odkaz Žádosti naleznete zde. Nejdříve si ale podrobně přečtěte instrukce pro vstupu doo aplikace EZP.
  2) Zobrazte Žádost o zařazení do specializačního vzdělávání. Musíte vstoupit do zabezpečených stránek. Problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu je pouze informativního charakteru. Klikněte bez obav na Pokračovat na tento web.
  3) Pečlivě vyplňte žádost se všemi údaji označenými * (povinné údaje, pokud nevyplníte, nelze žádost vytisknout). Ze seznamu oborů vyberte Zobrazovací technologie… podle vašeho profesního zaměření a uveďte akreditované zařízení, ve kterém máte zájem specializační vzdělávání absolvovat. Více informací najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví, sekce Odborník zdravotník – Ošetřovatelství a nelékařská povolání – Vzdělávání a Akreditace – Akreditace – Specializační vzdělávání. Přehled akreditovaných zařízení najdete úplně dole mezi přílohami na stránce Akreditace.
  Pozor! Platnost elektronicky vyplněné žádosti je časově omezena, pokud nebude vytištěná žádost fyzicky odeslána do 80 dnů, ze seznamu v aplikaci EZP bude automaticky zrušena!
  4) Čekejte na písemné sdělení o zařazení do specializačního vzdělávání, které bdržíte do 30 dnů. POZOR! Nutné předložit zaměstnavateli v případě, že jste získali rezidenční místo.
  5) Současně s vyplněním Žádosti o zařazení do SV můžete zažádat o Uznání části dříve absolvovaného studia nebo jeho části.
  K tomu slouží formulář Žádost o započtení dříve absolvovaného studia nebo jeho části do SV na stránkách NCONZO.
  Tento formulář můžete použít i pro uznání dříve absolvovaného certifikovaného kurzu (POZOR! Certifikovaný kurz většinou nahrazuje pouze teoretickou část. Absolventi starších certifikovaných kurzů bez praktické časti si totiž musí praxi dodělat).
  Započtena vám bude ta část dříve absolvovaného studia, např. certifikovaný kurz aj., pokud odpovídá některé části vzdělávacího programu SV).
  6) Po přijetí Žádosti o započtení studia do 30 dnů obdržíte Potvrzení o započtení dříve absolvovaného studia nebo jeho části.
  – Základní modul bude uznán radiologickému asistentovi, který absolvoval VOŠ (DiS) nebo VŠ (Bc)
  – Certifikovaný kurz (CK) bude započten v části teoretické – důvodem je nestejná délka odborné praxe CK realizovanými různými institucemi v různých obdobích.
  – Praktickou část podle délky odborné praxe započte školitel akreditovaného zařízení – viz § 59 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
  7) Jakmile bude volné místo v kurzu subjektu, který jste si pro specializační vzdělávání na žádosti vybrali, budete písemně vyrozumněni a pozváni na zahájení teoretické výuky. Pozvánku obdržíte minimálně 30 dnů před termínem zahájení studia z příslušného akreditovaného zařízení, které realizuje teoretickou část SV
  8) Při zahájení SV obdrží každý účastník logbook, do kterého se zaznamenává průběh SV, obsahuje rovněž praktické výkony, které je nutné splnit a základní informace o SV. Pokud bylo vydáno Potvrzení o uznání části dříve absolvovaného studia, účastník předloží toto potvrzení při zahájení SV odpovědnému zaměstnanci akreditovaného zařízení, které realizuje SV.


  Aktualita
  Na webu MZ ČR, sekce Odoborník/Zdravotník -> Ošetřovatelství a nelékařská povolání -> Vzdělávání-Akreditace -> Specializační vzdělávání je k dispozici odkaz na otázky k závěrečnám zkouškám specializačního studia.
  Stránky najdete na adrese: mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/specializacni-vzdelavani_1765_935_3.html
  Přímý odkaz na otázky: Otázky k atestačním zkouškám (aktualizace 10.2.2014)

 • Příspěvek byl publikován v rubrice Postgradualni. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.