25. pracovní den technologicko-ošetřovatelské sekce ČSNM ČLS JEP

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 04.04.2019

Místo konání
Lékařský dům ČLS JEP Praha

Kategorie


Odborný program:
• zahájení, Mgr. Blanka Dočekalová
• Výroba PET radiofarmak v ÚJV Řež, a. s., Mgr. Jana Rozenová, ÚJV, a. s. Řež u Prahy
• Amyloidóza srdce, MUDr. Lenka Roblová, 2. Interní klinika, VFN Praha
• Listování JNMT ´18, Bc. Lukáš Fil, ONM, Příbram
• Exotické jevy v jaderné a radiační fyzice – můžeme některé vidět?, RNDr. Vojtěch Ullmann, KNM,
FN Ostrava
přestávka
• Preparáty dodávané firmou MGP, spol. s r. o. , PharmDr. Iva Růžičková, MGP spol. s r. o., Zlín
• Diagnostické možnosti nukleární medicíny – kazuistiky, MUDr. Eva Krčálová, ONM, FN Hradec Králové
• Změny v legislativě o radiační ochraně, Ing. Zuzana Pašková, MBA, MGP s. r. o., Zlín
• Vzdělávání v NM, informace z ČAS, SRLA a ČSNM + diskuze, Mgr. Blanka Dočekalová, Bc. Ivana
Kuníková, Vlasta Míková
• závěr, Mgr. Blanka Dočekalová

Přihlášky:
• do 25. 3. 2019
• e-mailem na adresu kunikova@csnm.cz
• poštou na adresu Bc. Ivana Kuníková, Klinika nukleární
medicíny, FN Královské Vinohrady, Šrobárova
50, 100 34 Praha 10
• telefon: 267162477

Platba:
• předem převodem – do 28. 3. 2019, číslo účtu:
500617613/0300, variabilní symbol: 2519009, do zprávy
pro příjemce napište své jméno
• hotově při registraci
• přihlášení předem (do 25. 3. 2019)
členové ČSNM a ČAS 200,- Kč
ostatní účastníci 400,- Kč
bez přihlášení předem – všichni 400,- Kč
přednášející zdarma

pozvánka 2019

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.