Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí POZOR KAPACITA NAPLNĚNA

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 05.11.2018 - 09.11.2018

Místo konání
IKEM

Kategorie


NEPŘIHLAŠUJTE SE. NAKAPACITA JE JIŽ NAPLMĚNA!

ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR pořádá Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí v termínu 5. 11. – 9. 11. 2018

Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.

Certifikovaný kurz připravuje radiologické asistenty k získání zvláštní odborné způsobilosti k odborným činnostem při práci na tomografu magnetické rezonance osvojením si potřebných teoretických znalostí pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění (dále jen vyhláška č. 55/2011 Sb.).

Certifikovaný kurz je koncipován jako modul specializačního vzdělávání v oboru radiodiagnostika, dle § 56 odst. 1 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. v platném znění (dále jen zákon 96/2004 Sb.) Certifikovaný kurz je připravován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Posluchači získají potřebné teoretické znalosti  principů MRI, vyšetřovacích metod pro jednotlivé oblasti a cíle, základů MR spektroskopie (MRS) a funkčního MRI. Součástí kurzu je také naučit posluchače praktickému provádění MR vyšetření včetně zohlednění všech bezpečnostních a zdravotních aspektů.

Ukončení kurzu

 1. Splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem
 2. Složení závěrečné zkoušky, formou písemného testu, který vyhodnotí zkušební komise v čele s garantem CK.
 3. Doložení potvrzení o absolvování odborné praxe.(viz modul OM3d, Věstník MZd, částka 08/2011)

Splněním těchto podmínek absolvent/ka  ukončí certifikovaný kurz a po splnění předepsané praxe obdrží certifikát, kterým získává zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí dle § 64 zákona 96/2004 Sb.

Nebo je možné absolvovat pouze certifikovaný kurz a použít jej jako vzdělávací akci v oboru RA, nezískáte certifikát, ale pouze osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Termín a místo konání

 • kurz se koná v termínu 5. 11. – 9. 11. 2018
 • registrace účastníků: 11. 2018 v 7,30 hod., IKEM, kongresový sál, 5. patro
 • zahájení kurzu: 8,00 hod.
 • celodenní výuka od pondělí do pátku včetně (40 hod.), IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, kongresový sál (5. nadzemní podlaží)
 • praktické dovednosti budou nacvičovány na MR přístrojích v IKEM a eventuelně na dalších pracovištích MR v Praze.
 • kurz je součástí systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů

Účastnický poplatek

–     zahrnuje náklady výuky, pronájem sálu, techniky, obědy, občerstvení o přestávkách, apod.

 • člen SRLA ČR 4000,- Kč
 • nečlen SRLA ČR       6000,- Kč
 • členové SASR            4000,- Kč
 • storno poplatky         do 17. 10. 2018 včetně 50%, po tomto termínu 100%.

Všechny platby musí být provedeny před registrací v IKEM, při registraci platby v hotovosti nepřijímáme!

Bude-li váš účastnický poplatek platit zaměstnavatel nebo sponzor, sdělte nám na e-mail info@srla.cz jeho fakturační údaje, tj.:

Přesný název firmy, adresu, IČ, (DIČ), komu má být faktura zaslána (jako doklad o přijaté platbě). 

Název účtu: SRLA ČR

Číslo účtu: 0571517329/0800

Variabilní symbol: 20181105

Specifický symbol: vaše členské číslo v SRLA, nečlenové, slovenští účastníci, lékaři, napíší do specifického symbolu datum narození:rok, měsíc, den, ve tvaru:                                       r r r r m m d d

POZOR! SS je důležitý pro přiřazení platby k vašemu jménu, zvláště neplatíte-li z vlastního účtu!

Termín podání přihlášek a počty účastníků

 • pozor kapacita kurzu je již naplněna

Ubytování

 • účastníci si ubytování zajišťují sami
 • možnost bydlení: Rezidence Emmy, cca 50 m od IKEM, zamluveno cca 40 pokojů do 31. 7. 2018 (později bez záruky), zájemci uvedou kód 20181105 – ubytování je potřeba si zajistit co nejdříve!

Cena:

 • Jednolůžkový       1200 CZK/pokoj/noc
 • Dvoulůžkový        1600 CZK/pokoj/noc

Klienti se mohou hlásit samostatně na e-mailovou adresu: reservation@emmy.cz a při rezervaci uvedou kód 20181105. Výše uvedené ceny za pokoje mohou být garantovány, pouze když bude rezervace sjednána přímo prostřednictvím této e-mailové adresy.

Kontaktní adresa

Sekretariát ZRIR, IKEM.Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21, tel. 420 2 6136 4145 , e-mail jana.spackova@ikem.cz,

Pořadatel

Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha a SRLA ČR (Mgr. Č. David, ceda@medicon.cz)

Odborný garant CK

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

 

Anotace kurzu pro Certifikovaný kurz Zobrazování magnetickou rezonancí 2018 (2)

Oznámení -ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR pořádá Certifikovaný kurz

Program MRI kurzu 5.11.–9.11.2018
5. patro, kongresový sál, IKEM

5.11. pondělí

8:00 – 8:15 Úvod kurzu, organizační informace

8:15 – 8:35 Základní fyzikální pojmy
V. Porod

8:35 – 9:30 Princip MR, základní sekvence
J. Tintěra

9:30 – 9:45 Coffee break

9:45 – 11:15 Vznik obrazu MR, k-prostor
J. Tintěra

11:30 –13:00 Rychlé metody MRI, paralelní imaging
J. Tintěra

13:00– 13:45 Oběd

13:45 – 14:30 Tomograf MR – hardware
J. Tintěra

14:30 – 15:00 Konstrukce RF cívek
J. Marek

15:00 – 15:15 Coffee break

15:15 – 16:00 Kvalita obrazu MR, signál/šum
J. Tintěra

16:00 – 16:45 Artefakty MR obrazů
J. Tintěra


6.11. úterý

8:00 – 9:30 Sekvence MRI a jejich aplikace I
J. Tintěra

9:30 – 9:45 Coffee break

9:45 – 11:15 Sekvence MRI a jejich aplikace II
J. Tintěra

11:30 – 13:00 Potlačení a zvýraznění signálu
J. Tintěra

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 14:30 Kontrastní látky pro MR
V. Herynek

14:30 – 16:00 MR Angiografie
J. Tintěra

16:00 – 16:15 přestávka

16:15 – 16:45 Bezpečnostní aspekty vyšetření MR
J. Tintěra

17:00 Večeře

7.11. středa

8:00 – 9:30 Vyšetření CNS I
L. Klzo

9:30 – 9:45 Coffee break

9:45 – 11:15 Vyšetření CNS II
L. Klzo

11:30 – 13:00 Základy klinického DWI, DTI a fMRI
J. Tintěra

13:00 – 13:45 Oběd

13:45 – 14:45 Novinky na skenerech
firemní prezentace

15:00 – 17:00 Praktické vyšetření na Avanto 1.5T a Trio 3T
Opakování


8.11. čtvrtek

8:00 – 9:30 Základy klinické MR spektroskopie
M. Hájek, M. Dezortová

9:30 – 9:45 Coffee break

9:45 – 11:15 MSK – vyšetření kolene, ramene, kyčle
M. Keřkovský

11:20 – 13:00 MSK – vyšetření lokte, zápěstí, TMJ
A. Šprláková

13:00 – 13:45 Oběd

14:00 – 16:45 Praktické vyšetření Avanto 1.5T a Trio 3T
Opakování


9.11. pátek

8:00 – 9:30 Vyšetření malé pánve
Z. Ryznarová

9:30 – 9:45 Coffee break

9:45 – 11:15 Vyšetření břicha a hrudníku
D. Cupalová

11:30 – 13:00 Vyšetření srdce a velkých cév
J. Tintěra

13:00 – 13:45 Oběd

13:45– 15:00 Závěrečný test

15:00– 16:00 Ukončení kurzu, rozdání certifikátů RA

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.