CT kurz Olomouc

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 17.10.2022 - 21.10.2022

Místo konání
Olomouc

Kategorie


Certifikovaný kurz Zobrazování výpočetní tomografií 2022

Certifikovaný kurz je určen pro radiologické asistenty způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kteří provádějí nebo budou provádět radiologické zobrazovací postupy pomocí výpočetní tomografie, případně budou vykonávat odborný dohled.

Kurz je koncipován jako odborný modul OM 2b specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – Zobrazování výpočetní tomografií.

Certifikovaný kurz je koncipován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti výpočetní tomografie. Posluchači získají potřebné teoretické znalosti z moderní radiologické fyziky, radiační ochrany, zajišťování jakosti v diagnostickém zobrazování a principů zobrazovací technologie výpočetní tomografie. Součástí kurzu je i prohloubení teoretických znalostí specifické ošetřovatelské péče souvisejících s těmito výkony.

Absolventi kurzu mohou získat zvláštní odbornou způsobilost:

k úzce vymezeným činnostem v zobrazování výpočetní tomografií podle § 161 odstavec (5) vyhlášky č. 55/2011 Sb., a k odbornému dohledu v těchto činnostech. Kurz je ukončen ústní zkouškou po absolvování povinné odborné praxe v délce 9 týdnů, z toho 2 týdny na akreditovaném pracovišti.

Termín a místo konání: 31. 10 – 4.11. 2022, Fakultní nemocnice Ostrava, Lékařská knihovna

Vstupní podmínky

Odborná způsobilost k výkonu radiologického asistenta dle § 8 zákona 96/2004 Sb. v platném znění.

Ukončení kurzu

  • Splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem
  • Složení závěrečné zkoušky, formou písemného testu, který vyhodnotí zkušební komise v čele s garantem CK.
  • Doložení potvrzení o absolvování odborné praxe.(viz modul OM3b, Věstník MZd, částka 08/2011)

Účastnický poplatek

člen SRLA ČR: 4000,- Kč

nečlen SRLA ČR: 6000,- Kč

Ubytování

Účastníci si ubytování zajišťují sami.

Možnosti bydlení: Hotel Garni VŠB (www.hotelvsb.cz),  hotel Sareza (www.sareza.cz/sarezahotel/ubytovani)

Odborný garant: Mgr. T. Tichý

Podepsanou  a řádně vyplněnou přihlášku zašlete naskenovanou na emailovou adresu info@srla.cz

Přihláška je ke stažení zde

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.