MAMÁRNÍ WORKSHOP

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 20.10.2022
8.00

Místo konání
Akademie věd

Kategorie


MAMMACENTRUM a Česká radiologická společnost ČLK J. E. Purkyně

Vás srdečně zvou dne 20. 10. 2022

na  MAMÁRNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍ WORKSHOP III. na téma

Novinky v dg a léčbě ca prsu 

Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1

Program:

8.30 – 9.00                          Registrace & Coffee Break

9.00 – 9.30                          Úvodní slovo

MUDr. Regina Šírová, ředitelka Mammacenter skupiny  MEDICON

Jiří Adámek, generální ředitel skupiny MEDICON

 BLOK Č. 1

Předsedající:                     MUDr. Regina Šírová, NOVINKY V DIAGNOSTICE

9.30– 9.45                           3 roky s 3D MG

MUDr. Regina Šírová, ředitelka Mammacenter skupiny MEDICON

09.45 – 10.00                     3D kazuistiky

MUDr. Karolína Heliová, MAMMACENTRUM Budějovická

 10.00 – 10.15                     Management axily v souvislosti s Covidem

MUDr. Linhartová Jana, MUDr. Svatková Lada, MAMMACENTRUM Budějovická

 10.15 – 10.30                     Předoperační staging – role MRI

MUDr. Petra Steyerová, MAMMACENTRUM Zahradní MěstoPČLS, VFN

10.30 – 10.45              MRM  screening žen s vysokým rizikem pro rakovinu prsu – naše zkušenosti

MUDr. Houserková D., PhD, MAMMACENTRUM Olomouc, Medihope Olomouc

10.45 –11.00                      Diskuse

11.00 –11.30                      Coffee break

BLOK Č.2

Předsedající:                     MUDr. Karolína Hovorková, MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE

11.30 – 11.45                     Molekulární patologie v diagnostice karcinomu prsu

prim. MUDr. Markéta Trnková, ředitelka laboratoří AeskuLab Patologie

11.45 – 12.00                     BRCA

MUDr. Karolína Hovorková, ONKOCENTRUM Zelený pruh

12.00 – 12.15                     Možnosti fyzioterapie po léčbě karcinomu prsu

Mgr. Petra Holubová     

12.15 – 12.30                     Právní aspekty poskytování zdravotní péče

JUDr. Alena Tobiášová, lektorka Ústavu veřejného zdraví MU Brno
12:30 – 13.00                     Diskuse

13.00 – 14.00                     Oběd

BLOK Č.3

Předsedající:                     MUDr. Karel Rauš, CHIRURGICKO-ONKOLOGICKÁ ČÁST

14:00 – 14:15                     3 roky s Magseed, management prsních i axilárních lézí z pohledu chirurga 

                                               MUDr. Karel Rauš, ÚPMD, FNB, MC Medicon

14.15 – 14:30                     Patologická sekrece z prsu-retrospektivní analýza a klin. zkušenosti

MUDr. Adéla Faridová, ÚPMD, MC Medicon

14:30 – 14:45                     Genetické predispozice

                                               Doc. MUDr. Novotný Jan, PhD

 

14:45 – 15:00                     Současné přístupy v multimodální léčbě pacientek s karcinomem prsu

Prim. MUDr. Martina Zimovjanová, Onkologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

15.00 – 15:30                     Diskuse

15:30 – 16.00                     Coffee Break

BLOK Č.4

Předsedající:                     MUDr. Petra Steyerová, MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM

16.00 – 17.00                     Multidisciplinární tým – interaktivní diskuse – kazuistiky

                                               MUDr. Adéla Faridová, ÚPMD, MAMMACENTRUM Zahradní město

MUDr. Eva Šimůnková, VFN Praha

                                           Kazuistiky

                                           MUDr. J. Bárta, MUDr. H .Andrýsková, FNKV

17.00 – 17.30                     Závěrečná diskuse a shrnutí odborného programu

17.30 – 20.00                     Raut s ochutnávkou vybraných vín s hudebním překvapením

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a je ohodnocena 6 kredity

Akce je akreditovaná Českou radiologickou společností J.E. Purkyně

Odborným garantem akce je MUDr. Regina Šírová

Účastnický poplatek činí 1.500, – Kč s DPH.

(Účastnický poplatek zahrnuje vstup na konferenci, podkladové materiály, občerstvení v průběhu konference).

Číslo účtu: 43-2756520267/0100, VS: 20102022 (do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno účastníka).

program v pdf

Registrace https://www.mv-consult.cz/

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.