Zkouška zvláštní odborné způsobilosti – CT

mapa není k dispozici

Datum / čas
Date(s) - 14.03.2015
13.00 - 17.00

Místo konání
Ostrava, Olomouc, Praha

Kategorie


Zájemci o získání certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti po absolvování certifikovaného kurzu Zobrazování výpočetní tomografií, čtěte:
Kurz můžete použít k rozšíření odborných znalostí jako kteroukoliv jinou vzdělávací akci. Odměnou vám jsou přidělené kredity. Nemusíte absolvovat praktickou část, neskládáte zkoušku. Kurz ale můžete použít k získání zvláštní odborné způsobilosti k úzce vymezeným činnostem v zobrazování výpočetní tomografií (vyhláška 55/2011 Sb., § 161, odstavec (5)). Musíte absolvovat povinnou praxi v délce 9 týdnů, z toho min. 2 týdny na akreditovaném pracovišti. Po absolvování praxe musíte složit ústní zkoušku. Získáte „Certifikát o zvláštní odborné způsobilosti“ + kredity.
Po splnění všech těchto podmínek (teorie, praxe, zkouška), je možné tento Certifikát použít pro specializační studium jako moduly OM 2b a OM 3b.
Jak se ke zkoušce přihlásit?
Po absolvování praxe se přihlásíte na sekretariát SRLA info(a)srla.cz. Budete zařazeni do seznamu zkoušených. Minimálně 6 týdnů před vlastní zkouškou dostanete vyrozumění o datu a místě konání zkoušky (Ostrava, Olomouc, Praha). Současně dostanete i okruhy otázek.
Ke zkoušce bude nutno doložit potvrzení o absolvované praxi.
Zkoušku je nutno absolvovat do 18 měsíců od ukončení kurzu. V případě neabsolvování zkoušky v daném termínu, stáváte se absolventem kurzu dle bodu 1.

Termíny zkoušek:
14.3.2015 ve 13 hod.
Nejnižší počet zkoušených je 3 pro jednotlivý region. V případě nižšího zájmu nabídneme termín následný, nebo přesun do jiného regionu

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.