Zobrazování výpočetní tomografií – certifikovaný kurz

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 22.10.2018 - 26.10.2018

Místo konání
Horský hotel Sepetná, Ostravice

Kategorie


Certifikovaný kurz je určen pro radiologické asistenty způsobilé k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, kteří provádějí nebo budou provádět radiologické zobrazovací postupy pomocí výpočetní tomografie, případně budou vykonávat odborný dohled.
Kurz je koncipován jako odborný modul OM 2b specializačního vzdělávání v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice – Zobrazování výpočetní tomografií.
Certifikovaný kurz je koncipován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti výpočetní tomografie. Posluchači získají potřebné teoretické znalosti z moderní radiologické fyziky, radiační ochrany, zajišťování jakosti v diagnostickém zobrazování a principů zobrazovací technologie výpočetní tomografie. Součástí kurzu je i prohloubení teoretických znalostí specifické ošetřovatelské péče souvisejících s těmito výkony.
Absolventi kurzu mohou získat zvláštní odbornou způsobilost:
k úzce vymezeným činnostem v zobrazování výpočetní tomografií podle § 161 odstavec (5) vyhlášky č. 55/2011 Sb., a k odbornému dohledu v těchto činnostech. Kurz je ukončen ústní zkouškou po absolvování povinné odborné praxe v délce 9 týdnů, z toho 2 týdny na akreditovaném pracovišti.

Termín a místo konání:
celotýdenní forma kurzu 22. – 26. 10. 2018, Ostravice
Vstupní podmínky
-Odborná způsobilost k výkonu radiologického asistenta dle § 8 zákona 96/2004 Sb. v platném znění.
-Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle § 66 zákona 96/2004 Sb. v platném znění, nebo zařazení do specializačního studia v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Přidělené kredity
Certifikovaný kurz je součástí systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů a absolventům za jeho absolvování náleží 24 kreditů.
Účastnický poplatek (zahrnuje školné a studijní materiály)
člen SRLA ČR: 2 800,- Kč
nečlen SRLA ČR: 5 600,- Kč
storno poplatky do 24. 9.2018 – 50%, po 8. 10.2018 – 100%
Termín podání přihlášek a počty účastníků
– přihláška je k dispozici na sekretariátu SRLA ČR a na webových stránkách www.srla.cz
– termín podání přihlášek pro celotýdenní kurz: do 17. srpna 2018, nebo do naplnění počtu účastníků
– přihláška musí být doložena kopií dokladu o odborné způsobilosti nebo zařazení do specializačního studia
– minimální počet účastníků kurzu: 35
– maximální počet účastníků kurzu: 45
Zájemcům, zařazeným do kurzu, budou zaslány informace o ubytování, platební údaje a detailní program kurzu.

UPOZORNĚNÍ: Na certifikovaný kurz se lze přihlásit pouze elektronicky. Součástí přihlášení je formulář / www.srla.cz / + kopie diplomu + potvrzení o registraci nebo o zařazení do specializačního studia

Pořadatel akce: SRLA ČR, odborný garant: Bc. T. Tichý

Přihlášky a kontakt: ctkurz@seznam.czPrihlaska_SRLA_od_2018_certifik_kurz

CT kurz 2018

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.