Certifikovaný kurz – Zobrazování magnetickou rezonancí – PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO – KAPACITA NAPLNĚNA!

nahrávám mapu....

Datum / čas
Date(s) - 11.11.2019 - 15.11.2019

Místo konání
IKEM

Kategorie


Pořádá ZRIR IKEM ve spolupráci se SRLA ČR.

Kurz je určen především pro radiologické asistenty, zúčastnit se mohou i zájemci z řad lékařů a techniků (nelékařští pracovníci), předpokladem je však aktivní práce zájemce v oboru zobrazování magnetickou rezonancí.

Certifikovaný kurz připravuje radiologické asistenty k získání zvláštní odborné způsobilosti k odborným činnostem při práci na tomografu magnetické rezonance osvojením si potřebných teoretických znalostí pro činnosti stanovené vyhláškou č. 55/2011 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, v platném znění (dále jen vyhláška č. 55/2011 Sb.).

Certifikovaný kurz je koncipován jako modul specializačního vzdělávání v oboru radiodiagnostika, dle § 56 odst. 1 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních 96/2004 Sb. v platném znění (dále jen zákon 96/2004 Sb.) Certifikovaný kurz je připravován jako teoretická edukace radiologických asistentů v oblasti zobrazování magnetickou rezonancí (MRI). Posluchači získají potřebné teoretické znalosti  principů MRI, vyšetřovacích metod pro jednotlivé oblasti a cíle, základů MR spektroskopie (MRS) a funkčního MRI. Součástí kurzu je také naučit posluchače praktickému provádění MR vyšetření včetně zohlednění všech bezpečnostních a zdravotních aspektů.

Ukončení kurzu

 1. Splnění předepsaných povinností daných vzdělávacím programem
 2. Složení závěrečné zkoušky formou písemného testu, který vyhodnotí zkušební komise v čele s garantem CK
 3. Doložení potvrzení o absolvování odborné praxe (viz modul OM3d, Věstník MZd, částka 08/2011)

Splněním těchto podmínek absolvent/ka  ukončí certifikovaný kurz a po splnění předepsané praxe obdrží certifikát, kterým získává zvláštní odbornou způsobilost v zobrazování magnetickou rezonancí dle § 64 zákona 96/2004 Sb.

Je možné absolvovat pouze certifikovaný kurz a použít jej jako vzdělávací akci v oboru RA, nezískáte certifikát, ale pouze osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Termín a místo konání

 • kurz se koná v termínu 11. – 15. 11. 2019
 • registrace účastníků: 11. 2019 v 7:30 hod., IKEM, kongresový sál, 5. patro
 • zahájení kurzu: 8:00 hod.
 • celodenní výuka od pondělí do pátku včetně (40 hod.), IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč, kongresový sál (5. nadzemní podlaží)
 • praktické dovednosti budou nacvičovány na MR přístrojích v IKEM a eventuelně na dalších pracovištích MR v Praze.
 • kurz je součástí systému celoživotního vzdělávání radiologických asistentů

Účastnický poplatek

–       zahrnuje náklady výuky, pronájem sálu, techniky, obědy, občerstvení o přestávkách, apod.

POZOR! PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO – KAPACITA NAPLNĚNA!

 • člen SRLA ČR      4000,- Kč
 • nečlen SRLA ČR    6000,- Kč
 • členové SASR         4000,- Kč
 • storno poplatky do 18. 10. 2019 včetně 50%, po tomto termínu 100%.

Všechny platby musí být provedeny před registrací v IKEM, při registraci platby v hotovosti nepřijímáme!

Přihláška na MR kurz 2019 – ke stažení zde

Bude-li váš účastnický poplatek platit zaměstnavatel nebo sponzor, musí být na přihlášce uvedeny jeho fakturační údaje, tj.:

přesný název firmy, adresu, IČ, (DIČ) a komu má být faktura zaslána (jako doklad o přijaté platbě).

Název účtu: SRLA ČR

Číslo účtu: 0571517329/0800

Variabilní symbol: 20191111

Specifický symbol: vaše členské číslo v SRLA, nečlenové, slovenští účastníci, lékaři, napíší do specifického symbolu datum narození:rok, měsíc, den, ve tvaru:                                r r r r m m d d

POZOR! SS je důležitý pro přiřazení platby k vašemu jménu, zvláště neplatíte-li z vlastního účtu!

Termín podání přihlášek a počty účastníků

 • zájemci urychleně zasílají poštou podepsané a řádně vyplněné na adresu Sekretariát ZRIR IKEM, Vídeňská 1958/9, Praha 4 – Krč PSČ: 140 21
 • pozor kapacita kurzu je jen 45 účastníků, pak bude příjem přihlášek zastaven, konečný termín pro přihlášky je 15. říjen 2019!
 • pokud nebude minimálně 30 zájemců, kurz nebude pořádán, zrušení kurzu bude přihlášeným oznámeno a peníze budou vráceny v plné výši

 

Ubytování

 • účastníci si ubytování zajišťují sami
 • možnost ubytování: Rezidence Emmy, cca 50 m od IKEM, zamluveno cca 40 pokojů do 30. 9. 2019 (později bez záruky), zájemci uvedou kód 20191111 – ubytování je potřeba si zajistit co nejdříve!

 

Cena:CZK 1500,-/pokoj

 • uvedená cena je flatová, tzn., že je stejná za pokoj obsazený jednou nebo dvěma osobami
 • platba: klienty samostatně v hotelu 

Klienti se mohou hlásit samostatně na e-mailovou adresu: reservation@emmy.cz a při rezervaci uvedou kód 20191111. Výše uvedená cena za pokoj může být garantována  pouze pokud bude rezervace sjednána přímo prostřednictvím této e-mailové adresy.

Kontaktní adresa

Sekretariát ZRIR, IKEM.Vídeňská 1958/9, Praha 4, 140 21, tel. 420 2 6136 4145 , e-mail jana.spackova@ikem.cz,

Pořadatel

Základna radiodiagnostiky a intervenční radiologie IKEM, Praha a SRLA ČR (Mgr. Č. David, ceda@medicon.cz)

Odborný garant CK

Doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc.

Můžete si uložit odkaz příspěvku mezi své oblíbené záložky.