Další vzdělávání v profesi radiologického asistenta

Kromě základního bakalářského studia, které lze dnes vystudovat na řadě vysokých škol, se mohou radiologičtí asistenti po úspěšném absolvování studia:

  • registrovat pro výkon práce bez odborného dohledu jiného radiologického asistenta
  • a obnovovat si registraci sbíráním kreditních bodů v systému celoživotního vzdělávání

  • přihlásit se ke specializačnímu studiu a získat tak specializaci (dříve atestaci) ve svém oblíbeném podoboru