Souhlasná stanoviska k vzdělávacím akcím

Pro rok 2017:
Souhlasná stanoviska pro r.2017
Pro rok 2016:
Souhlasná stanoviska pro r.2016
Pro rok 2015:
Souhlasná stanoviska pro r.2015
Pro rok 2014:
Souhlasná stanoviska pro r.2014