Společnost radiologických asistentů České republiky z.s.

logo_srlacr_s_nazvem_v

 

 

>>Volby 2022<<

 • SRLA ČR dbá o rozvoj profese, podporuje odborný růst svých členů, vydává doporučení a osvědčení o jejich kvalifikaci, hájí jejich profesní zájmy.
 • V činnosti odborné a pedagogické využívá pracovních schůzí, seminářů, konferencí, sympozií a sjezdů.
 • Podílí se na zkvalitňování profesního vzdělávání, na koncepci, náplni a zajištění kontinuálního vzdělávání tak, aby plně odpovídaly potřebám praxe.
 • Spolupracuje s odbornými společnostmi doma i v zahraničí. Je členem http://www.isrrt.org/ a http://www.efrs.eu/
 • SRLA ČR spolupracuje s orgány státní správy a odborovými institucemi při řešení pracovně-právních a sociálních podmínek svých členů.
 • O své činnosti informuje své členy přímo, prostřednictvím tisku a především prostřednictvím internetových stránek a odborného časopisu Praktická radiologie, na jejichž vydávání se podílí.

Vedením společnosti je pověřen 11 členný výbor. Ze svého středu si výbor volí předsedu, místopředsedu, pokladníka a další orgány. Ustanovena je rovněž revizní komise, jež si volí svého předsedu.
Nejméně jednou za tři měsíce svolává předseda SRLA ČR členy výboru ke společné schůzi.


Zájemci o členství v SRLA ČR získají informace zde >>>


 • Název sdružení: Společnost radiologických asistentů České republiky, z.s.
 • Mezinárodní název: The Czech Radiographers Society
 • Email: info(a)srla.cz
 • Telefon: 702 172 067
 • Počet členů: 2 000
 • SRLA ČR, Náves Svobody 35/47, 779 00 Olomouc
 • Bankovní spojení: 0571517329/0800
 • IČO: 26538890 DIČ: CZ26538890
 • Konstantní symbol pro platbu členských příspěvků: 558
 • Variabilní symbol pro platbu členských příspěvků: vaše členské evidenční číslo
 • Výše příspěvku: 300,- Kč ročně, splatnost do konce února aktuálního roku

SRLA ČR je členem Evropské federace společností radiologických assitentů EFRS