Další vzdělávání v profesi radiologického asistenta

Kromě základního bakalářského studia, které lze dnes vystudovat na řadě vysokých škol, se mohou radiologičtí asistenti po úspěšném absolvování studia přihlásit se ke specializačnímu studiu a získat tak specializaci (dříve atestaci) ve svém oblíbeném podoboru